The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Praca w Wielkiej Brytanii dla pracowników produkcji oraz mechaników maszyn 9 June 2017 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu prowadzi rekrutację do pracy u brytyjskiego pracodawcy z branży przetwórstwa rybnego na stanowiska pracownik produkcji/pakowacz oraz mechanik maszyn. W przypadku pracowników produkcji nie jest wymagana znajomość języka angielskiego. Zainteresowane osoby prosimy o przygotowanie cv oraz listu motywacyjnego w języku polskim i przesłanie na adres e-mail: magdalena kropka zboinska małpa wup kropka torun kropka pl

PRZYJMOWANIE APLIKACJI W FORMIE TRADYCYJNEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ODDZIALE POŚREDNICTWA PRACY:

 • Regional Labour Office in Toruń, st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun, such. (56) 669-39-08, parties, pok. 106
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy, st. Bulwary 5b, 87-800 Wloclawek,  (54) 411-21-40, III piętro, pok. 36
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy, st. Paderewski 26, 85-075 Bydgoszcz, such. (52) 339-95-25/24, I piętro, pok. 7.

Zapoznaj się ze szczegółami ofert:

1. Mechanik linii produkcyjnej

2. Pracownik linii produkcyjnej / packer

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance