The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

“Fabryka firm – zostań swoim szefem” – spotkanie informacyjne w Bydgoszczy 16 June 2017 print

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza osoby zainteresowane założeniem własnej firmy na spotkanie informacyjne pt. “Fabryka firm – zostań swoim szefem” .

Celem nadrzędnym spotkania będzie przedstawienie dostępnych form wsparcia ze środków unijnych na założenie własnej firmy. W jego trakcie zostaną omówione zasady przyznawania dotacji dla osób niepracujących (zarejestrowanych w urzędzie pracy lub nie), które są powyżej 29 years. Dla młodszych uczestników zostaną przedstawione pozostałe formy wsparcia na własny biznes. Na zakończenie spotkania czas poświęcony zostanie na konsultacje indywidualne.

Spotkanie odbędzie się 22 June 2017 r. at 9.30 in KujawskoPomorskim Centrum Kultury, st. Plac Kościeleckich 6

Szczegóły odnośnie zapisów i udziału

PROGRAM SPOTKANIA

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance