La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Fabryka firmzostań swoim szefem” – spotkanie informacyjne w Bydgoszczy 16 Juin 2017 imprimer

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza osoby zainteresowane założeniem własnej firmy na spotkanie informacyjne pt.Fabryka firmzostań swoim szefem .

Celem nadrzędnym spotkania będzie przedstawienie dostępnych form wsparcia ze środków unijnych na założenie własnej firmy. W jego trakcie zostaną omówione zasady przyznawania dotacji dla osób niepracujących (zarejestrowanych w urzędzie pracy lub nie), które są powyżej 29 roku życia. Dla młodszych uczestników zostaną przedstawione pozostałe formy wsparcia na własny biznes. Na zakończenie spotkania czas poświęcony zostanie na konsultacje indywidualne.

Spotkanie odbędzie się 22 Juin 2017 r. o godzinie 9.30 à KujawskoPomorskim Centrum Kultury, RUCHE. Plac Kościeleckich 6

Szczegóły odnośnie zapisów i udziału

PROGRAM SPOTKANIA

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale