The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg DZ.RI.231-6/2017 na zakup i wdrożenie rozwiązania do backupu oraz zakup i dostawę notebooków, stacji dokujących i monitorów. 5 July 2017 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza przetarg DZ.RI.231-6/2017 na zakup i wdrożenie rozwiązania do backupu oraz zakup i dostawę notebooków, stacji dokujących i monitorów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

2017.07.05_Ogloszenie

2017.07.05_SIWZ

2017.07.12_Modyfikacja_treści_ogłoszenia

2017.07.12_Modyfikacja_SIWZ

2017.07.12_Odpowiedzi_na_pytania

2017.07.17_Informacja_z_otwarcia_ofert

2017.07.24_Unieważnienie_postępowania

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance