The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Województwo na tle Polski w maju 2017 r. 5 July 2017 print

Według stanu w końcu maja 2017 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 89 452 Unemployment. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 4. place in the country.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zmniejszyła się o 3,8%, a w stosunku do maja 2016 r. wystąpił spadek o 12,7% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba  bezrobotnych  zmniejszyła się  o  4,0%,  a  w  porównaniu z majem 2016 r. wystąpił spadek o 17,5%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w maju wyniosła 10,9%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. place in the country (za woj. warmińsko-mazurskim).

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc., a w stosunku do maja 2016 r. wystąpił spadek o 1,7 pkt. proc.  (w kraju stopa bezrobocia zmniejszyła się  o 0,3 pkt. proc. , a w stosunku do maja 2016 r. zmniejszyła się o 1,7 pkt. proc. i wyniosła 7,4%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance