Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Trwają zapisy na kurs angielskiego od podstaw w Centrum w Bydgoszczy 6 Juli 2017 drucken

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej trwają zapisy na BEZPŁATNY kurs języka angielskiego od podstaw (poziom A1).

Kurs jest adresowany do tych, którzy nie mieli styczności z językiem lub chcą przypomnieć sobie podstawy języka angielskiego.

Kurs będzie trwać  6 tygodni.
Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki) in Stunden 14.00 -16.00.

Początek kursu: 24 Juli 2017 r.

Miejsce kursu: Zentrum für Informations-und Karriereplanung in Bydgoszcz, BIENENSTOCK. I. Paderewski 26, sala nr 25

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem do zgłaszania udziału i zapisów.

ZAPISY pod numerem telefonu: 52 339 95 57, osobiście w Centrum

Kurs języka angielskiegoPLAKAT

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung