La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-en Juin 2017 r 11 Juillet 2017 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 czerwca 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 85 841 bezrobotnych. Było to o 3611 personnes (4,0%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 13 057 osób (13,2%) mniej niż w końcu czerwca 2016 année.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich powiatach województwa (à partir de 31 osób w powiecie tucholskim do 463 osób w powiecie inowrocławskim).

W czerwcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 3614 personnes (3,5%) i w końcu miesiąca wyniosła 98 898 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu czerwca 2017 r. wyniosła 1152,8 tys. personnes, w odniesieniu do maja 2017 zmniejszyła się o 49,3 tys. osób, czyli 4,1% (w analogicznym okrepersonnes roku 2016 odnotowano w tym zakresie spadek o 64,4 tys. osób, czyli 4,4%). W stosunku do czerwca 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 239,7 tys. osób (17,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

En Juin 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8985 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 0,2% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 0,4% więcej niż w czerwcu 2016 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale