La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Dane o bezrobotnych oraz wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej w I półroczu 2017 r. według zawodów 21 Juillet 2017 imprimer

WUP w Toruniu opublikował dane o bezrobotnych oraz wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej w I półroczu 2017 r. według zawodów. Prezentowane zestawienie zawiera dane  o strukturze bezrobotnych oraz zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy  województwa kujawsko-pomorskiego wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.
Źródłem informacji są dane statystyczne przekazywane przez powiatowe urzędy pracy na podstawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2017 r. (Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy„Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności”).

Opracowanie dostępne jest na stronie: Urząd -> Publikacje -> Publikacje rynku pracy 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale