Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Przetarg na zakup i wdrożenie rozwiązania do backupu oraz zakup i dostawę notebooków, stacji dokujących i monitorówDZ.RI.231-7/2017 26 Juli 2017 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza przetarg nieograniczony, nr DZ.RI.231-7/2017 na zakup i wdrożenie rozwiązania do backupu oraz zakup i dostawę notebooków, stacji dokujących i monitorów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

2017.07.26_ogloszenie

2017.07.26_SIWZ

2017.08.01.Pytanie i odpowiedź nr 1

2017.08.01_Modyfikacja treści SIWZ

2017.08.01_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2017.08.04_Informacja z otwarcia ofert

2017.08.08_Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert

2017.08.21_ROZSTRZYGNIĘCIE

 

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung