The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

„Młodzi – wykształceni”szansa na zatrudnienie dla ludzi młodych! 27 July 2017 print

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych realizuje w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój projekt „Młodzi – wykształceni”. Niniejsza inicjatywa skierowana jest do osób niepracujących – biernych zawodowo w wieku 18 – 29 years, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczących się i nie kształcących. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uczestnictwo w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie.

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • interesujące szkolenia zawodowe kończące się egzaminem państwowym + koszty egzaminów,
 • trzymiesięczne staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • stypendia szkoleniowe i stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • wyżywienie.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Biurze Projektu:

Nad Torem 78 (budynek OKZ Kursal)
85-409 Bydgoszcz
Such. 537 824 632
e-mail: info małpa asise kropka pl

Download: ulotka projektu

Download: plakat projektu

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance