La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

„Młodzi – wykształceni”szansa na zatrudnienie dla ludzi młodych! 27 Juillet 2017 imprimer

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych realizuje w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój projekt „Młodzi – wykształceni”. Niniejsza inicjatywa skierowana jest do osób niepracujących – biernych zawodowo w wieku 18 - 29 lat, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczących się i nie kształcących. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uczestnictwo w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie.

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • interesujące szkolenia zawodowe kończące się egzaminem państwowym + koszty egzaminów,
 • trzymiesięczne staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • stypendia szkoleniowe i stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • wyżywienie.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Biurze Projektu:

Nad Torem 78 (budynek OKZ Kursal)
85-409 Bydgoszcz
Tel. 537 824 632
email: info małpa asise kropka pl

Pobierz: ulotka projektu

Pobierz: plakat projektu

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale