Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zatrudnienie cudzoziemców w oparciu o procedurę rejestracji oświadczeń w I półroczu 2017 r. 3 August 2017 drucken

W I półroczu 2017 r. powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowały 33 953 oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi tj. o blisko 57% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i blisko 70% stanu na 31.12.2016 r. Najwięcej oświadczeń zarejestrowano dla obywateli Ukrainy-95,8%. Według sekcji PKD 42% oświadczeń zarejestrowały agencje pracy tymczasowej. Wykonywana przez cudzoziemców praca oferowana była przede wszystkim pracownikom przy pracach prostych-55,49%, robotnikom przemysłowym i rzemieślnikom-26,51% oraz operatorom i monterom maszyn i urządzeń-13,11%.

Więcej

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung