The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zatrudnienie cudzoziemców w oparciu o procedurę rejestracji oświadczeń w I półroczu 2017 r. 3 August 2017 print

W I półroczu 2017 r. powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowały 33 953 oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi tj. o blisko 57% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i blisko 70% stanu na 31.12.2016 r. Najwięcej oświadczeń zarejestrowano dla obywateli Ukrainy-95,8%. Według sekcji PKD 42% oświadczeń zarejestrowały agencje pracy tymczasowej. Wykonywana przez cudzoziemców praca oferowana była przede wszystkim pracownikom przy pracach prostych-55,49%, robotnikom przemysłowym i rzemieślnikom-26,51% oraz operatorom i monterom maszyn i urządzeń-13,11%.

Więcej

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance