La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zatrudnienie cudzoziemców w oparciu o procedurę rejestracji oświadczeń w I półroczu 2017 r. 3 Août 2017 imprimer

W I półroczu 2017 r. powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowały 33 953 oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi tj. o blisko 57% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i blisko 70% stanu na 31.12.2016 r. Najwięcej oświadczeń zarejestrowano dla obywateli Ukrainy-95,8%. Według sekcji PKD 42% oświadczeń zarejestrowały agencje pracy tymczasowej. Wykonywana przez cudzoziemców praca oferowana była przede wszystkim pracownikom przy pracach prostych-55,49%, robotnikom przemysłowym i rzemieślnikom-26,51% oraz operatorom i monterom maszyn i urządzeń-13,11%.

Więcej

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale