La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2017 r 7 Août 2017 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 lipca 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 84 924 bezrobotnych.

Było to o 833 personnes (1,0%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 11 526 osób (12,0%) mniej niż w końcu lipca 2016 année.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 17 powiatach województwa (od 2 186 osób we Włocławku), natomiast wzrost odnotowano w 6 powiatach (od 17 osób w powiecie żnińskim do 82 osób w Bydgoszczy).

W lipcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 2448 personnes (2,5%) i w końcu miesiąca wyniosła 96 450 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lipca 2017 r. wyniosła 1141,4 tys. osób, w odniesieniu do czerwca 2017 zmniejszyła się o 10,2 tys. osób, czyli 0,9% (w analogicznym okpersonnes w roku 2016 odnotowano w tym zakresie spadek o 31,0 tys. osób, czyli 2,2%). W stosunku do lipca 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 220,1 tys. osób (16,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

En Juillet 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8789 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 2,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 18,0% więcej niż w lipcu 2016 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale