The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zmiany w Regulaminie konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 10 August 2017 print

Please be advised, that on 10 August 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w Regulaminie konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17.
Zmiany dotyczą wprowadzenia cząstkowego trybu rozstrzygania konkursu.
Szczegółowy zakres zmian znajduje się w dokumencie „Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu”

Download: Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu z dnia 10 August 2017 r.
Download: Regulamin konkursu wersja z dnia 10 August 2017 r.
Download: Załączniki do Regulaminu konkursu z dnia 10 August 2017 r.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance