Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Für Informationen über. trwającego procesu negocjacji prowadzonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER 11 August 2017 drucken

Bitte seien geraten, iż w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych trwa proces negocjacji z 23 Beneficjentami.

Pobierz: Rejestr wniosków, które zostały skierowane do negocjacji w ramach ww. konkursu

Jednocześnie w związku z wprowadzonymi w dniu 10.08.2017 r. zmianami do Regulaminu konkursu dot. przyjęcia cząstkowego trybu rozstrzygania konkursu informujemy, iż po zakończeniu negocjacji z pierwszymi Wnioskodawcami zatwierdzona, a także upubliczniona zostanie częściowa lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, co usprawni proces realizacji wsparcia dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung