La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Pour plus d'informations sur. trwającego procesu negocjacji prowadzonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER 11 Août 2017 imprimer

S'il vous plaît noter, iż w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych trwa proces negocjacji z 23 Beneficjentami.

Pobierz: Rejestr wniosków, które zostały skierowane do negocjacji w ramach ww. konkursu

Jednocześnie w związku z wprowadzonymi w dniu 10.08.2017 r. zmianami do Regulaminu konkursu dot. przyjęcia cząstkowego trybu rozstrzygania konkursu informujemy, iż po zakończeniu negocjacji z pierwszymi Wnioskodawcami zatwierdzona, a także upubliczniona zostanie częściowa lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, co usprawni proces realizacji wsparcia dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale