Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zusätzliche Mittel aus dem Reservefonds für Arbeit 31 August 2017 drucken

W związku z tragiczną sytuacją na ternach gmin dotkniętych skutkami wichur i ulewnych deszczy, które przetoczyły się przez Polskę w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował w dniu 17 sierpnia 2017 r., że dysponuje środkami z rezerwy Funduszu Pracy na  realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W rezerwie zabezpieczono środki Funduszu Pracy dla wszystkich urzędów pracy, które będą występowały o ich przyznanie. Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung