La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des fonds supplémentaires provenant du fonds de réserve du Travail 31 Août 2017 imprimer

W związku z tragiczną sytuacją na ternach gmin dotkniętych skutkami wichur i ulewnych deszczy, które przetoczyły się przez Polskę w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował w dniu 17 sierpnia 2017 r., że dysponuje środkami z rezerwy Funduszu Pracy na  realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W rezerwie zabezpieczono środki Funduszu Pracy dla wszystkich urzędów pracy, które będą występowały o ich przyznanie. Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale