The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej 1 September 2017 print

Ladies and Gentlemen,

Euro Innowacje sp. z o.o. oraz firma MTD Consulting Marcin Król od dnia 1 sierpnia 2017r., wraz z Powiatami województwa kujawsko-pomorskiego: Mogileńskim, Wąbrzeskim, Nakielskim
i Żnińskim – realizują wspólnie cztery projekty partnerskie,  w których można zdobyć BEZZWROTNĄ DOTACJĘ  w wysokości do 46.200 zł na założenie działalności gospodarczej. Projekty realizowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Projekty skierowane są do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (tj. niepracujących), które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie jednego z czterech Powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: Mogileńskiego, Wąbrzeskiego, Nakielskiego i Żnińskiego ORAZ należą do jednej z poniższych grup:

 • kobiet,
 • osób o niskich kwalifikacjach (posiadających max. wykształcenie średnie).

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w każdym, z czterech ww. Powiatów, above 30 years.

Kompleksowe wsparcie, o którym mowa powyżej to:

 • szkolenia i doradztwo z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • BEZZWROTNA DOTACJA do 24.600,00 zł. na zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 800,00 zł. miesięcznie  jako wsparcie pomostowe przez okres 6 or 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

From 1 sierpnia do 8 września 2017r. prowadzona jest REKRUTACJA uczestników do czterech, wyżej wskazanych projektów. Aby zgłosić się do projektu wystarczy:

 • spełnić wyżej wskazane kryteria udziału w projekcie,
 • wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY (dostępy na stronach: euroinnowacje.com, www.mtdconsulting.pl oraz stronach Powiatów: Mogileńskiego, Nakielskiego, Wąbrzeskiego i Wąbrzeskiego ) oraz złożyć go w 1 egzemplarzu w Biura Projektu.

KONTAKT:

Realizujemy łącznie cztery projekty w czterech różnych lokalizacjach – serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi Biurami Projektu:

 

Powiat NAKIELSKI:
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
Adrian Prusakowski
such. 0048 52 386 66 29
e-mail: ">rekrutacja małpa powiat-nakielski kropka pl

Powiat WĄBRZESKI:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Magdalena Madeja
such. 0048 56 688 24 50 do 57 (wew. 134)
e-mail: ">rekrutacja małpa wabrzezno kropka pl

Powiat MOGILEŃSKI:

Starostwo Powiatowe w Mogilnie
Samanta Zwolanowska
such. 0052 318 03 04 wew. 232
Radzym Jankiewicz
such. 0052 318 03 04 wew. 219
e-mail: ">wlasnafirma małpa powiat kropka mogilno kropka pl

Powiat ŻNIŃSKI:

Informacja Turystyczna w Żninie

Monika Andruszkiewicz
such. 0048 690 075 041
e-mail: ">rekrutacja małpa znin kropka pl

 

You are welcome !

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance