Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony 3-częściowy na roboty budowlane DZ.RI.231-9/2017 1 September 2017 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza przetarg nieograniczony 3-częściowy poniżej kwoty określonej w art. 11 Absatz. 8, in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 29 Januar 2004 r. – Vergaberecht (Dz.. Sie. von 2015 r. Artikel.r2164 dh) na roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu remontu i przebudowy toalet, remontu korytarzy  i pomieszczeń biurowych w budynku A Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń oraz na montażu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Zamawiającego – budynki A i B, nr DZ.RI.231-9/2017

01.09.2017_SIWZ

01.09.2017_OGŁOSZENIE

04.09.2017_Zmiana treści SIWZ

18.09.2017_Informacja z otwarcia ofert

18.09.2017_Zawiadomienie o unieważnieniu części A i B

27.09.2017_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu części C

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung