The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony 3-częściowy na roboty budowlane DZ.RI.231-9/2017 1 September 2017 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza przetarg nieograniczony 3-częściowy poniżej kwoty określonej w art. 11 paragraph. 8, in accordance with the Act of 29 January 2004 r. – Public Procurement Law (Dz. You. of 2015 r. rtem. 2164 tj.) na roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu remontu i przebudowy toalet, remontu korytarzy  i pomieszczeń biurowych w budynku A Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń oraz na montażu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Zamawiającego – budynki A i B, nr DZ.RI.231-9/2017

01.09.2017_SIWZ

01.09.2017_OGŁOSZENIE

04.09.2017_Zmiana treści SIWZ

18.09.2017_Informacja z otwarcia ofert

18.09.2017_Zawiadomienie o unieważnieniu części A i B

27.09.2017_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu części C

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance