La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony 3-częściowy na roboty budowlane DZ.RI.231-9/2017 1 Septembre 2017 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza przetarg nieograniczony 3-częściowy poniżej kwoty określonej w art. 11 paragraphe. 8, conformément à la loi du 29 Janvier 2004 r. – Droit des marchés publics (Dz. Vous. à parrir de 2015 r. Article. 2164 tj.) na roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu remontu i przebudowy toalet, remontu korytarzy  i pomieszczeń biurowych w budynku A Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń oraz na montażu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Zamawiającego – budynki A i B, nr DZ.RI.231-9/2017

01.09.2017_SIWZ

01.09.2017_OGŁOSZENIE

04.09.2017_Zmiana treści SIWZ

18.09.2017_Informacja z otwarcia ofert

18.09.2017_Zawiadomienie o unieważnieniu części A i B

27.09.2017_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu części C

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale