Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie w Żninie dla bezrobotnych kobiet 5 September 2017 drucken

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza bezrobotne Panie na spotkanie pn. Jesteś Panią swojego losu” .

W jego trakcie będzie można:

 • skorzystać z indywidualnych porad doradców zawodowych ze żnińskiego urzędu pracy,
 • wziąć udział w warsztatach Zaprezentuj się z najlepszej strony”, prowadzonych gościnnie przez doradcę z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy,
 • skorzystać z konsultacji fryzjerskokosmetycznych,
 • poznać doświadczenia kobiet- przedsiębiorców, które otrzymały wsparcie z urzędu w Żninie.

Terminy:
1 spotkanie: 29.09.2017 r.
2 spotkanie: 17.10.2017 r.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie żnińskiego urzędu: www.pup.znin.pl

PLAKAT

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung