The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie w Żninie dla bezrobotnych kobiet 5 September 2017 print

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza bezrobotne Panie na spotkanie pn. Jesteś Panią swojego losu” .

W jego trakcie będzie można:

 • skorzystać z indywidualnych porad doradców zawodowych ze żnińskiego urzędu pracy,
 • wziąć udział w warsztatach Zaprezentuj się z najlepszej strony”, prowadzonych gościnnie przez doradcę z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy,
 • skorzystać z konsultacji fryzjerskokosmetycznych,
 • poznać doświadczenia kobiet- przedsiębiorców, które otrzymały wsparcie z urzędu w Żninie.

Terminy:
1 spotkanie: 29.09.2017 r.
2 spotkanie: 17.10.2017 r.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie żnińskiego urzędu: www.pup.znin.pl

PLAKAT

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance