Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp DZ.RI.231-10/2017 6 September 2017 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dwuczęściowego na świadczenie usług hotelarsko-restauracyjnych wraz z wynajęciem sali komputerowej oraz usług hotelarsko-restauracyjnych wraz z wynajęciem sali konferencyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby realizacji szkoleń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, których wartość nie przekracza 750 000 euro – prowadzonego w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 Januar 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. von 2017 r. Artikel. 1579 dh).

06.09.2017_OGŁOSZENIE, SIWZ

15.09.2017_ROZSTRZYGNIĘCIE

18.10.2017_Informacja o _udzieleniu_zamówienia

 

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung