The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp DZ.RI.231-10/2017 6 September 2017 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dwuczęściowego na świadczenie usług hotelarsko-restauracyjnych wraz z wynajęciem sali komputerowej oraz usług hotelarsko-restauracyjnych wraz z wynajęciem sali konferencyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby realizacji szkoleń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, których wartość nie przekracza 750 000 euro – prowadzonego w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 January 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (OJ. of 2017 rr Item. 1579 tj.).

06.09.2017_OGŁOSZENIE, Terms of Reference

15.09.2017_ROZSTRZYGNIĘCIE

18.10.2017_Informacja o _udzieleniu_zamówienia

 

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance