La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp DZ.RI.231-10/2017 6 Septembre 2017 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dwuczęściowego na świadczenie usług hotelarsko-restauracyjnych wraz z wynajęciem sali komputerowej oraz usług hotelarsko-restauracyjnych wraz z wynajęciem sali konferencyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby realizacji szkoleń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, których wartość nie przekracza 750 000 euro – prowadzonego w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 Janvier 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (JO. à partir de 2017 r. Article. 1579 tj.).

06.09.2017_OGŁOSZENIE, Termes de référence

15.09.2017_ROZSTRZYGNIĘCIE

18.10.2017_Informacja o _udzieleniu_zamówienia

 

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale