The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in August 2017 r 6 September 2017 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 83 863 bezrobotnych. Było to o 983 people (1,2%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 11 714 osób (12,3%) mniej niż w końcu sierpnia 2016 year.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 19 powiatach województwa (od 5 osób w Toruniu do 159 osób w powiecie lipnowskim), w powiecie aleksandrowskim liczba ta nie zmieniła się, natomiast wzrost odnotowano w 3 powiatach (od 6 osób w powiecie radziejowskim do 26 osób w powiecie mogileńskim).

W sierpniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 873 people (0,9%) i w końcu miesiąca wyniosła 95 577 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych in Poland w końcu sierpnia 2017 r. wyniosła 1137,3 tys. osób, w odniesieniu do lipca 2017 zmniejszyła się o 2,6 tys. osób, czyli 0,2% w analogicznpeopleresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie spadek o 14,6 tys. osób, czyli 1,1%). W stosunku do sierpnia 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 209,5 tys. osób (15,6%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 

 • Number of job vacancies and places professional activation

In August 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7661 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 13,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,7% mniej niż w sierpniu 2016 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance