Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r. 19 September 2017 drucken

DRODZY UCZNIOWIE!

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w dniach von 16.10.2017 r. tun 06.11.2017rr.,  po raz kolejny organizuje KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW!

Zadaniem konkursowym będzie przesłanie do WUP w Toruniu za pomocą formularza internetowego (dostępnego na stronie www.wup.torun.pl od dnia 16 października br.) odpowiedzi na pytanie: „Jak wyobrażasz sobie pracę w wymarzonym zawodzie”.

Nagrodami w konkursie są TABLETY dla laureatów oraz PAMIĘCI USB 32GB dla osób wyróżnionych.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung