The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r. 19 September 2017 print

DRODZY UCZNIOWIE!

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w dniach from 16.10.2017 r. do 06.11.2017 r. po raz kolejny organizuje KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW!

Zadaniem konkursowym będzie przesłanie do WUP w Toruniu za pomocą formularza internetowego (dostępnego na stronie www.wup.torun.pl od dnia 16 października br.) odpowiedzi na pytanie: „Jak wyobrażasz sobie pracę w wymarzonym zawodzie”.

Nagrodami w konkursie są TABLETY dla laureatów oraz PAMIĘCI USB 32GB dla osób wyróżnionych.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance