Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien September 2017 r. 6 Oktober 2017 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 września 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 82 373 bezrobotnych. Było to o 1437 Menschen (1,7%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 12 589 osób (13,3%) mniej niż w końcu września 2016 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 20 powiatach województwa (od 4 osób w powiecie wąbrzeskim do 180 osób w Bydgoszczy), natomiast wzrost odnotowano w 3 powiatach (od 4 osób w powiecie świeckim do 46 osób w powiecie radziejowskim).

We wrześniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 615 Menschen (0,6%) i w końcu miesiąca wyniosła 94 962 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych in Polen w końcu września 2017 r. wyniosła 1117,4 tys. osób, w odniesieniu do sierpnia 2017 zmniejszyła się o 18,8 tys. osób, czyli 1,7% (w analogicznyMenschenesie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie spadek o 22,8 tys. osób, czyli 1,7%). W stosunku do września 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 206,7 tys. osób (15,6%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

Im September 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 8868 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 15,8% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 1,1% mehr als im September 2016 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung