The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-September 2017 r. 6 October 2017 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 września 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 82 373 bezrobotnych. Było to o 1437 people (1,7%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 12 589 osób (13,3%) mniej niż w końcu września 2016 year.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 20 powiatach województwa (od 4 osób w powiecie wąbrzeskim do 180 osób w Bydgoszczy), natomiast wzrost odnotowano w 3 powiatach (od 4 osób w powiecie świeckim do 46 osób w powiecie radziejowskim).

We wrześniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 615 people (0,6%) i w końcu miesiąca wyniosła 94 962 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych in Poland w końcu września 2017 r. wyniosła 1117,4 tys. osób, w odniesieniu do sierpnia 2017 zmniejszyła się o 18,8 tys. osób, czyli 1,7% w analogicznypeopleesie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie spadek o 22,8 tys. osób, czyli 1,7%). W stosunku do września 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 206,7 tys. osób (15,6%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

In September 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 8868 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 15,8% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 1,1% more than in September 2016 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance