Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

HINWEIS! Informacja o zmianie terminu spotkania informacyjnego z Agencją Zatrudnienia Contrain (nr KRAZ: 5612) 12 Oktober 2017 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy we Włocławku informuje, że planowane na dzień 13 Oktober 2017 r. spotkanie z przedstawicielem Agencji Zatrudnienia Contrain Poland Sp. z o.o. dotyczące pracy na stanowisku pracownika magazynowego na terenie Niemiec zostało przełożone na dzień  22 listopada 2017 r. die godz. 10.30 w Oddziale Zamiejscowym we Włocławku przy ul. Bulwary 5b, sala nr 10 (Parteien).

Zapisy na spotkanie pod numerem telefonu 54-411-21-40, e-mailowo: justyna kropka grebicka małpa wup kropka torun kropka pl bądź osobiście w Oddziale, BIENENSTOCK. Bulwary 5b, Zimmer Nr. 36, III piętro.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung