La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

NOTICE! Informacja o zmianie terminu spotkania informacyjnego z Agencją Zatrudnienia Contrain (nr KRAZ: 5612) 12 Octobre 2017 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy we Włocławku informuje, że planowane na dzień 13 Octobre 2017 r. spotkanie z przedstawicielem Agencji Zatrudnienia Contrain Poland Sp. z o.o. dotyczące pracy na stanowisku pracownika magazynowego na terenie Niemiec zostało przełożone na dzień  22 Novembre 2017 r. la godz. 10.30 w Oddziale Zamiejscowym we Włocławku przy ul. 5b Bulwary, sala nr 10 (les parties).

Zapisy na spotkanie pod numerem telefonu 54-411-21-40, e-mailowo: justyna kropka grebicka małpa wup kropka torun kropka pl bądź osobiście w Oddziale, RUCHE. 5b Bulwary, Room No. 36, III piętro.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale