The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zaproszenie na seminariumDoradztwo zawodowe w szkole 19 October 2017 print

Center for Information and Career Planning in Torun informs, 23 October 2017 roku w godzinach od 13.00 do 15.00 w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 25 B odbędzie się seminariumDoradztwo zawodowe w szkoleskierowane do nauczycieli i doradców zawodowych toruńskich szkół. Pracownicy Centrum prezentować będą m.in. informacje dotyczące rynku pracy dla absolwentów szkół średnich oraz Barometru Zawodów.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance