Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim – raport z badania 26 października 2017 drukuj

Raport jest efektem prac w ramach badania „Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia w województwie kujawskopomorskim” wykonanego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Badania przeprowadziła firma Market Research World z siedzibą w Gliwicach.

Głównym celem badania była identyfikacja gałęzi produkcji, handlu lub usług charakteryzujących się największym potencjałem kreowania nowych miejsc pracy, a także wskazanie perspektyw rozwoju tych branż i określenie zapotrzebowania na kadry, w tym pracowników z zagranicy.

Raport ma charakter wielowątkowy. Zawiera m.in. charakterystykę branż istotnych dla województwa kujawsko-pomorskiego, identyfikację branż o największym potencjale zatrudnieniowym, opis nowo powstałych podmiotów gospodarczych, informacje dotyczące absolwentów w województwie, a także dane i opinie dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Badanie oparto na analizie danych zastanych oraz jakościowych metodach pozyskiwania danych: indywidualnych wywiadach pogłębionych, telefonicznych wywiadach pogłębionych i zogniskowanych wywiadach grupowych.

Opracowanie zawiera szczegółowe dane dla województwa kujawsko-pomorskiego, a także dla każdego z pięciu podregionów z osobna: bydgosko-toruńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, świeckiego i włocławskiego. Zakres czasowy dla części diagnostycznej ustalono na lata 2014–2016, w przypadku części prognostycznej natomiast – do roku 2025.

Opracowanie dostępne jest na stronie: Urząd -> Publikacje -> Publikacje rynku pracy

 

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych