Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Projekt dla chcących założyć własną firmę! 3 November 2017 drucken

Osoby przedsiębiorcze, które chcą otworzyć własną firmę zapraszamy do projektuKujawsko-Pomorska Strona Biznesu”, wspierającego założenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

W ramach projektu, do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej zostanie przygotowanych 120 osób poprzez udział w szkoleniach i doradztwie oraz udzielenie bezzwrotnej dotacji 23 500 zł i wsparcia finansowego w wysokości 800 zł miesięcznie przez pierwsze pół roku.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które ukończyły 30 lat, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bezrobotne dłużej niż 12 Monate,
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim.

Więcej informacji na stronie projektu http://stronabiznesu.eduportal.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są również telefonicznie +48 58 522 28 39
i przez email stronabiznesu małpa assecods kropka pl

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung