Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2017 r. 8 listopada 2017 drukuj

 • Liczba bezrobotnych

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 października 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 79 830 bezrobotnych. Było to o 2493 osoby (3,0%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 13 974 osoby (14,9%) mniej niż w końcu października 2016 roku.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 21 powiatach województwa (od 27 osób w powiecie bydgoskim do 306 osób w Bydgoszczy), natomiast wzrost odnotowano w 2 powiatach (o 41 osób w powiecie aleksandrowskim i o 30 osób w powiecie brodnickim).

W październiku ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1158 osób (1,2%) i w końcu miesiąca wyniosła 93 804 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu października 2017 r. wyniosła 1071,1 tys. osób, w odniesieniu do września 2017 zmniejszyła się o 46,0 tys. osób, czyli 4,1% (w analogicznym okresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie spadek o 16,1 tys. osób, czyli 1,2%). W stosunku do października 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 236,9 tys. osób (18,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

W październiku 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7526 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 15,1% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 4,8% więcej niż w październiku 2016 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych