Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Europejskie Dni Pracodawców 2017 – EURES pomaga w poszukiwaniu pracowników z zagranicy 21 November 2017 drucken

W  dniach 13-24 listopada br. w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (EPSZ) odbywają się w krajach UE/EOG „Europejskie Dni Pracodawców 2017”. W organizację EPD 2017 zostały również włączone wojewódzkie (w tym tut. DIENSTSTELLE) i powiatowe urzędy pracy w Polsce, które zaplanowały szereg wydarzeń poświęconych wzmocnieniu współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia, a  lokalnymi pracodawcami, w szczególności małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy w Polsce, spadająca stopa bezrobocia to czynniki, które mogą istotnie wpłynąć na lokalne firmy, które stają przed koniecznością poszerzenia horyzontów, aby przyciągnąć najlepszych pracowników. Obecnie znalezienie odpowiednich kandydatów w regionie może być nie lada wyzwaniem.  Jednym z rozwiązań, jakie proponuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, jest rekrutacja pracowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (łącznie 32 kraje) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, będących do dyspozycji Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Zatrudnianie pracowników z innych krajów EOG może stanowić dla przedsiębiorstw szansę na znalezienie zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, szczególnie w przypadku niedoboru krajowej siły roboczej w niektórych sektorach gospodarki.

EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia powołana przez Komisję Europejską, aby wspierać mobilność pracowników na terytorium EOG. Celem sieci jest m.in. pomoc pracodawcom w poruszaniu się na europejskim rynku pracy poprzez międzynarodowe pośrednictwo pracy. EURES może zaoferować zamieszczenie ofert pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej: eures.europa.eu , gdzie obecnie znajduje się ponad milion ogłoszeń o wakatach z całej Europy, a także udzielić pomocy w przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów z wybranego kraju EOG. Do dyspozycji zarejestrowanych pracodawców jest baza kandydatów do pracy, licząca kilkaset tysięcy CV dostępnych po założeniu bezpłatnego konta. Pracodawcy mogą także otrzymywać CV odpowiadające wymaganiom bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail i tym samym zapoznawać się z kandydatami o odpowiednich kwalifikacjach. Dzięki zamieszczeniu na portalu działu „kalendarz wydarzeń” i możliwości zapisania się do newslettera pracodawcy mogą zaplanować i zgłosić swoje uczestnictwo w targach pracy i innych wydarzeniach związanych z naborami pracowników z krajów EOG.

Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z doradcami EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu uzyskania szczegółowych informacji dot. usług sieci EURES i organizacji rekrutacji pod nr tel. 56 669-39-12 lub drogą elektroniczną:  ">eures małpa wup kropka torun kropka pl .

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung