La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Europejskie Dni Pracodawców 2017 – EURES pomaga w poszukiwaniu pracowników z zagranicy 21 November 2017 imprimer

W  dniach 13-24 listopada br. w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (EPSZ) odbywają się w krajach UE/EOG „Europejskie Dni Pracodawców 2017”. W organizację EPD 2017 zostały również włączone wojewódzkie (w tym tut. BUREAU DE SERVICE) i powiatowe urzędy pracy w Polsce, które zaplanowały szereg wydarzeń poświęconych wzmocnieniu współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia, a  lokalnymi pracodawcami, w szczególności małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy w Polsce, spadająca stopa bezrobocia to czynniki, które mogą istotnie wpłynąć na lokalne firmy, które stają przed koniecznością poszerzenia horyzontów, aby przyciągnąć najlepszych pracowników. Obecnie znalezienie odpowiednich kandydatów w regionie może być nie lada wyzwaniem.  Jednym z rozwiązań, jakie proponuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, jest rekrutacja pracowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (łącznie 32 kraje) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, będących do dyspozycji Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Zatrudnianie pracowników z innych krajów EOG może stanowić dla przedsiębiorstw szansę na znalezienie zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, szczególnie w przypadku niedoboru krajowej siły roboczej w niektórych sektorach gospodarki.

EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia powołana przez Komisję Europejską, aby wspierać mobilność pracowników na terytorium EOG. Celem sieci jest m.in. pomoc pracodawcom w poruszaniu się na europejskim rynku pracy poprzez międzynarodowe pośrednictwo pracy. EURES może zaoferować zamieszczenie ofert pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej: eures.europa.eu , gdzie obecnie znajduje się ponad milion ogłoszeń o wakatach z całej Europy, a także udzielić pomocy w przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów z wybranego kraju EOG. Do dyspozycji zarejestrowanych pracodawców jest baza kandydatów do pracy, licząca kilkaset tysięcy CV dostępnych po założeniu bezpłatnego konta. Pracodawcy mogą także otrzymywać CV odpowiadające wymaganiom bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail i tym samym zapoznawać się z kandydatami o odpowiednich kwalifikacjach. Dzięki zamieszczeniu na portalu działu „kalendarz wydarzeń” i możliwości zapisania się do newslettera pracodawcy mogą zaplanować i zgłosić swoje uczestnictwo w targach pracy i innych wydarzeniach związanych z naborami pracowników z krajów EOG.

Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z doradcami EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu uzyskania szczegółowych informacji dot. usług sieci EURES i organizacji rekrutacji pod nr tel. 56 669-39-12 lub drogą elektroniczną:  ">eures małpa wup kropka torun kropka pl .

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale