The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konferencja regionalnaZintegrowany System KwalifikacjiWspółpraca na rzecz kwalifikacji 22 November 2017 print

Informujemy o organizowanej przez Instytutu Badań Edukacyjnych konferencji regionalnej pt.: “Zintegrowany System KwalifikacjiWspółpraca na rzecz kwalifikacji”. Konferencja odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017r. w Hotelu Mercure Centrum w Toruniu, st. Kraszewski 1/3. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00.

Podczas konferencji eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych oraz zaproszeni goście przedstawią zagadnienia:
Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i jak jest wdrażany w Polsce?
Na jakie wyzwania polskiego rynku pracy odpowiada Zintegrowany System Kwalifikacji?
Jakie są korzyści z uczenia się przez całe życie i zdobywania nowych kwalifikacji?
W jaki sposób zarządzanie kwalifikacjami może wpłynąć na rozwój regionalny?

Konferencja skierowana jest do: pracodawców, organizacji branżowych, przedstawicieli administracji centralnej i samorządu terytorialnego, pracowników urzędów pracy, firm szkoleniowych, nauczycieli i dyrektorów szkół, przedstawicieli rzemiosła, doradców zawodowych oraz instytucji i jednostek, które mogą być zainteresowane włączeniem się w działania w ramach Zintegrowany System Kwalifikacji.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu systemowego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

Rejestracji można dokonać na stronie: http://kdkevents.exposupport.pl/rk-kielce/register

Szczegóły oraz ramowy program konferencji znajdują się na stronie: http://tnij.at/zsk

Kontakt w sprawie konferencji: Magdalena Osińska, such. 22 241 71 61, e-mail: m kropka osinska małpa ibe kropka edu kropka pl

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance