La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konferencja regionalnaZintegrowany System KwalifikacjiWspółpraca na rzecz kwalifikacji 22 November 2017 imprimer

Informujemy o organizowanej przez Instytutu Badań Edukacyjnych konferencji regionalnej pt.: “Zintegrowany System KwalifikacjiWspółpraca na rzecz kwalifikacji”. Konferencja odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017r. w Hotelu Mercure Centrum w Toruniu, RUCHE. Kraszewskiego 1/3. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00.

Podczas konferencji eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych oraz zaproszeni goście przedstawią zagadnienia:
Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i jak jest wdrażany w Polsce?
Na jakie wyzwania polskiego rynku pracy odpowiada Zintegrowany System Kwalifikacji?
Jakie są korzyści z uczenia się przez całe życie i zdobywania nowych kwalifikacji?
W jaki sposób zarządzanie kwalifikacjami może wpłynąć na rozwój regionalny?

Konferencja skierowana jest do: pracodawców, organizacji branżowych, przedstawicieli administracji centralnej i samorządu terytorialnego, pracowników urzędów pracy, firm szkoleniowych, nauczycieli i dyrektorów szkół, przedstawicieli rzemiosła, doradców zawodowych oraz instytucji i jednostek, które mogą być zainteresowane włączeniem się w działania w ramach Zintegrowany System Kwalifikacji.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu systemowego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

Rejestracji można dokonać na stronie: http://kdkevents.exposupport.pl/rk-kielce/register

Szczegóły oraz ramowy program konferencji znajdują się na stronie: http://tnij.at/zsk

Kontakt w sprawie konferencji: Magdalena Osińska, tel. 22 241 71 61, email: m kropka osinska małpa ibe kropka edu kropka pl

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale