The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Limity środków Funduszu Pracy. 23 November 2017 print

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pismem z 15 November 2017 r. zawiadomił 20 listopada br. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o kwotach środków (limitach) Funduszu Pracy, jakie będą mogły być wydatkowane w 2018 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na realizację innych fakultatywnych zadań przez samorządy powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Podział kwot na zadnia zostanie opublikowany po zatwierdzeniu uchwał przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance