Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nabór do pracy przy zbiorach malin w Portugalii 24 November 2017 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu prowadzi rekrutację do pracy sezonowej w Portugalii przy zbiorach malin. Dostępnych jest 600 miejsc pracy. Nie jest wymagana znajomość języka obcego. Praca rozpocznie się w lutym lub marcu 2018 r., potrwa ok. 3 Monate.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem ofert zatrudnienia:

Więcej informacji nt. pracy uzyskać można także kontaktując się z Zespołem EURES z WUP Toruń, nr tel. 56 669 39 12, E-Mail: eures małpa wup kropka torun kropka pl .

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung