Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Program regionalny „Wiek naszym atutem” 24 November 2017 drucken

Auf 14 Marke 2017 r. Minister Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej przyznał z rezerwy Funduszu Pracy 9 856 600 Gold  na realizację w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 Jahr Programu regionalnego. „Wiek naszym atutem”

 

Program będzie realizowany w partnerstwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz 13 powiatowych urzędów pracy: Strony uzgodniły następujący podział środków finansowych na realizację Programu Regionalnego.

 • Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim – 570 600,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy – 90 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu – Dobrzyniu – 300 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu – 2 000 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie – 1 536 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie – 300 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią – 382 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie – 600 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie – 342 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim – 771 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia – 985 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 1 300 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi – 680 000,00 zł .

Grupa docelowa:  963 osób bezrobotnych w wieku od 30 tun 50 roku życia, w tym głównie kobiety, osoby bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotne.

Wsparcie oferowane w ramach Programu: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, szkolenia, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowe środki na podjęcie działalności, prace interwencyjne, roboty publiczne.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung