The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Program regionalny „Wiek naszym atutem” 24 November 2017 print

On 14 brand 2017 r. Minister Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej przyznał z rezerwy Funduszu Pracy 9 856 600 gold  na realizację w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 year Programu regionalnego. „Wiek naszym atutem”

 

Program będzie realizowany w partnerstwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz 13 District Labour Offices: Strony uzgodniły następujący podział środków finansowych na realizację Programu Regionalnego.

 • Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim – 570 600,00 zł
 • Labour Office in Brodnica – 90 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu – Dobrzyniu – 300 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu – 2 000 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie – 1 536 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie – 300 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią – 382 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie – 600 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie – 342 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim – 771 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia – 985 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 1 300 000,00 zł
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi – 680 000,00 zł .

Grupa docelowa:  963 osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 years, w tym głównie kobiety, osoby bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotne.

Wsparcie oferowane w ramach Programu: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, internships, training, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowe środki na podjęcie działalności, prace interwencyjne, roboty publiczne.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance