Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wyniki II edycji konkursu dla szkół zawodowych pod hasłem – „Potrzeby rynku pracy naszą misją” 4 Dezember 2017 drucken

Wyniki II edycji konkursu dla szkół zawodowych najefektywniej działających na rzecz rynku pracy pod hasłem – „Potrzeby rynku pracy naszą misją”

 

Komisja  Konkursowa  dokonała  oceny  nadesłanych  formularzy  zgłoszeniowych  zgodnie  z

postanowieniami  Regulaminu  II  Edycji  Konkursu  i  Regulaminu  Pracy  Komisji  Konkursowej

oceniającej  działania  szkół  uczestniczących  w  II  edycji  konkursu.  W  wyniku  prac  Komisji,

dokonano:    oceny    formalnej,    kwalifikacji    zgłoszeń    do oceny    merytorycznej,    oceny

merytorycznej. Sporządzono listę laureatów i wyróżnionych w dwóch kategoriach:

 • Branżowe Szkoły I stopnia z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
 • Technika

Lista rankingowa w oparciu o liczbę przyznanych punktów:

W  kategorii Branżowych Szkół I stopnia Komisja przyznała tytuł laureata następującym  szkołom:

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu

 

Wyróżnienie następującym szkołom:

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół, Zentrum für Weiterbildung in Gronów
 2. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu

 

W  kategorii Techników Komisja przyznała tytuł laureata następującym szkołom:

 1. Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 2. Technikum w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy
 3. Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy

 

Wyróżnienie następującym szkołom:

 1. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu
 2. Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu
 3. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku
 4. Technikum w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
 5. Technikum w Gronowie w Zespół Szkół, Zentrum für Weiterbildung in Gronów
 6. Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu

 

Wszystkim szkołom dziękujemy za udział w konkursie.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung