The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nowe i zaktualizowane opracowania informacji lokalnej o zawodach 8 December 2017 print

W ramach opracowania lokalnej informacji o zawodach doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaktualizowali zawody:

 • concrete worker-fixer
 • carpenter
 • mason
 • kowal
 • monter konstrukcji budowlanych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych (wcześniej: monter sieci, installation and sanitation)
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 • welder
 • sprzedawca
 • szkutnik
 • locksmith
 • technik archiwista
 • technik budownictwa
 • technik ceramik (wcześniej: technik technologii ceramicznej)
 • technik ekonomista
 • technik inżynierii sanitarnej (wcześniej: technik urządzeń sanitarnych)
 • environmental techniques
 • technik rachunkowości
 • bibliotekoznawca
 • biofizyk
 • doradca w systemie oświaty (doradca zawodowy)
 • journalist
 • Physiotherapist
 • geograf
 • historian
 • historyk sztuki
 • konserwator dzieł sztuki
 • krytyk artystyczny
 • nauczyciel języka obcego
 • nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
 • political scientist
 • religioznawca
 • specjalista do spraw integracji europejskiej
 • specjalista do spraw ratownictwa medycznego
 • specjalista ochrony środowiska
 • teolog

Nowe opracowanie dotyczy zawodu:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Local Information about the event.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance